facebook-banner

  • Home

Route2school

De scholen in Lebbeke werken samen met het gemeentebestuur en de provincie mee aan het project Route2school. Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Hiervoor roepen we in de eerste plaats de hulp in van leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie worden betrokken.

Via Route2school krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden, maar ook om mee na te denken over oplossingen. We willen samen met jullie op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van leerlingen te verbeteren. Via deze nieuwsbrief willen we daarom een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren!

Voor het Route2School-project verzamelen we van maandag 1 oktober 2018 tot en met vrijdag 9 november 2018 zoveel mogelijk data. In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde data die besproken wordt met de gemeente Lebbeke, politie en de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen ziet welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.

Meer info over het project: www.route2school.be

Welkom op onze schoolsite

"De Minnestraal" is een katholieke basisschool die behoort tot het "gesubsidieerd vrij onderwijs".

In onze school kunnen jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar tot het zesde leerjaar onderwijs volgen en groeien volgens de principes van ons Pedagogische Project.

De directeur, dhr. Herman Vermeiren, coördineert en organiseert het dagelijkse leven in de school.

Wie in onze school inschrijft verklaart zich akkoord met de pedagogische en ethische visie die onze school vooropstelt en die terug te vinden is in ons Pedagogisch schoolproject. Interne afspraken en vastgelegde reglementeringen zijn terug te vinden in onze infobrochure en in het schoolreglement. Onder de rubriek  'School' vindt u hiervan een samenvatting. Ouders kunnen informatiedocumenten en brochures (bv. de handige Snelwegwijzer) downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie van "De Minnestraal".