• Home

Nieuwe website

Beste bezoeker,

We werken momenteel achter de schermen aan onze nieuwe website.

Voorlopig worden niet meer alle pagina's van onze huidige website up-to-date gehouden.

Het nieuwe design met heel wat interessante informatie zal beschikbaar zijn dit najaar.

 

 

Welkom op onze schoolsite

"De Minnestraal" is een katholieke basisschool die behoort tot het "gesubsidieerd vrij onderwijs".

In onze school kunnen jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar tot het zesde leerjaar onderwijs volgen en groeien volgens de principes van ons Pedagogische Project.

De directeur, mevrouw Nadia Robberechts, coördineert en organiseert het dagelijkse leven in de school.

Wie in onze school inschrijft verklaart zich akkoord met de pedagogische en ethische visie die onze school vooropstelt en die terug te vinden is in ons Pedagogisch schoolproject. Interne afspraken en vastgelegde reglementeringen zijn terug te vinden in onze infobrochure en in het schoolreglement. Onder de rubriek  'School' vindt u hiervan een samenvatting. Ouders kunnen informatiedocumenten en brochures (bv. de handige Snelwegwijzer) downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie van "De Minnestraal".

Inschrijvingen

Een virtuele tour door onze school

 

 

 
 
 
 
 

 

facebook-banner