• Home
  • Klassen
  • Lager
  • Klas 4A


Klas 4A

Klas van Bart S. - meester Kris

Hello Girls en Boys,
Welkom op de ‘formitastische’ site van 4A!
Meester Kris & myself = de oversympathieke en
superintelligente’ Bart Simpson zullen jullie hiermee
op de hoogte houden van wat we met
de klas dit jaar zullen meemaken! Leuke
‘pictures’ en fantastische ‘movies’ krijgen ook
hier een plaatsje.
VEEL LEES- EN KIJKPLEZIER!

Bart S

 

Foto's Klas 4A